Saaremaa Kunstistuudio ajalugu ja senine tegevus
 

Asutamisest alates 1992. aastal on Kunstistuudio tegelenud kunstivaldkonna propageerimise ja tutvustamisega, kunstisündmuste ja näituste korraldamisega ning koolitustegevusega. Alates 1998.a. tegutsetakse Kunstistuudiole kuuluvas hoones. 2007.a. sisustati stuudio klaasisulatus- ja keraamikaahjudega, glasuurimisahju ja keraamika sisseseadega. Aastate jooksul on stuudio varustatud töövahenditega, mis lubavad valmistada erinevate kunstiliikide tooteid (tekstiil, keraamika, nahkehistöö, disain, klaasikunst, maal, graafika, joonistamine).

Kunstistuudio on korraldanud ja osalenud partnerina erinevates projektides, sh rahvusvahelised projektid, mida on toetatud nii riigieelarvelistest vahenditest, struktuurifondidest kui EL programmidest.

2004.aastal asutati Kunstistuudio juurde erakool ANNE, eesmärgiga võimaldada mitmekülgset kunstialast koolitust lastele, noortele ja täiskasvanuile. Saaremaa Kunstistuudio Erakunstikool ANNE toimuvad aastaringselt järgmised kunstikoolitused: maalimine, joonistamine, akvarell, kunstiajalugu, loovuse arendamine, siidimaal, gobelään, portselanmaal, sisekujundus, moestuudio, nukustuudio, ehete disain, poiste meisterdamine, keraamika, skulptuur ja pisiplastika. Lisaks neile on läbi viidud hulgaliselt üksikkursusi ja töötubasid.

Käesoleva ajani on korraldatud ligi 450 erinevatele sihtrühmadele suunatud koolitust, mille käigus on kunstialaseid oskusi ja teadmisi saanud ning loovust arendanud üle 6000 inimest. Teadaolevalt jätkavad ligi 20 neist tänaseks tegevust professionaalsete kunstnikena.

Galeriitegevuse raames on korraldatud näitusi, näitusmüükide, omatoodete müüki ja teiste professionaalsete kunstnike toodete müüki komisjonimüügina.

Näitusi ja näitusmüüke nii Kunstistuudio galeriis, muudes Eesti näitusepaikades kui välisriikides on korraldatud üle 300.

 

Olulisemad tegevused 1992-2015:

1992

Kunstistuudio loomine ja tegevuse alustamine rendipinnal Tallinna tn 15.

1993, 1994

„Öseli kunstipäevad“: kontserdid, etendused, näitused, töötoad. Mõlemal aastal oli üle-eestilise ürituse eesmärk erinevate kunstialade ja kunstnike kokku toomine ja ühendamine. Ürituse raames avatud olnud kunstihoovis said kõik soovijad lastest täiskasvanuteni maalida, joonistada, voolida. Ürituse jäädvustas ETV filmina.

1995

„Laste moodsa kunsti päevad“ koostöös Sally Stuudioga; Eesti kunstnikud tutvustasid uusi kunstisuundi; kunstitudengid korraldasid rakukeraamika töötoa ja kunstilektooriumi.

1996

Projekti „Sõmera hooldekodu vaimse puudega kunstnike kunstiõpe kunstiõpe ja ühistegevus professionaalsete kunstnike juhendamisel“.

1997

Rahvusvahelise kunstiõpetuse sümpoosioni „Õndsate kunst“ raames Pärnus Chaplini Keskuses oli avatud näitus Sõmera hooldekodu hoolealuste töödest. Üldsuse tähelepanu pälvinud näitus eksponeeriti galeriis „Vaal“ Tallinnas.

1998

Kunstistuudio jätkas oma tegevust Lossi tn 5. Saaremaa Kunstistuudio kunstnikud juhendajatena ja Sõmera hooldekodu vaimse puudega kunstnikud osalesid Euroopa kultuuripealinnas Stockholmis Põhjamaade kunstitöötoas „Inglid“ ja samanimelisel näitusel, mille korraldas vaimse puudega andekate kunstnikega tegelev organisatsioon INUTI. Näitus oli avatud Skepsholmeni kirikus Stockholmis.

1999

Kunstiprojekti „Peegeldused. J.Köler 100 aastat hiljem“ raames tutvustati huvilistele kunstniku loomingut ja õpetati erinevaid maalitehnikaid. Projekti osales 64 huvilist, valmis näitus 92 tööga, mis oli eksponeeritud Kuressaare piiskopilinnuses ning hiljem ka Rakveres ja Jõhvis.

2000

Rohelise nuustiku joonistusvõistlus „Kõik presidendid lähevad ükskord kooli“, mille käiguse erinevas vanuses noored jäädvustasid president Lennart Merit.

2001

I rahvusvaheline maakunstisümpoosion „Avatud ring“, mille raames 14 riigi kunstnikud teostasid Kuressaare linnapargis, mererannas ja haljasaladel 15 suurejoonelist maakunstitaiest. Sündmusest tegi eraldi saate ETV ja valmis video.

2002

Kunstistuudio 10.aastapäeva tähistamine: „Perekunstipäev“ Kuressaare Kuursaalis kunstitöötubadega, Saaremaa kunstnike kunstilaat, kontserdid. Kunstistuudio galeriis oli avatud näitus „Päikese poole“.

2003

Kunstitehnikaid tutvustav projekt „Kunstinädal kunstistuudios“, mille raames igas vanuses huvilised said meisterdada, kompositsioone luua, klaasi ja siidi maalida, savi voolida ja miniskulptuure teha.

2004

Kunstistuudio juurde Erakunstikooli ANNE loomine eesmärgiga võimaldada mitmekülgset kunstialast koolitust lastele, noortele ja täiskasvanuile. Maakunstiprojekti „Valgus ja vari“ korraldamine Talsis, Lätis.

2005

Osalemine Euroopa Liidu poolt toetatud koolitusprojektis ÕPE eesmärgiga võimaldada vabahariduslikku kunstikoolitust noortele ja täiskasvanuile.

2006

Kunstistuudio ostis Kuressaare linnalt hoone Lossi tn 5 kunstikoolituste ja galeriitegevuste läbiviimiseks.

2007

EAS poolt toetatud projekti „Elektriseadme uuendamine, klaasisulatus- ja keraamikaahjude ehitamine Saaremaa Kunstistuudios“ elluviimine. Projekti kogumaksumus oli ligi 1 milj.krooni, mille eest soetati keraamika valmistamiseks 3 elektrilist kõrgkuumusahju, klaasisulatusahi ja rakukeraamika gaasiahi, seati sisse keraamikaklass ja klaasi töötuba, vahetati välja hoone elektrisüsteem ja tehti vajalikud remonttööd ruumides.

2008-2013

Erakunstikool ANNE osales programmis „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“, mille tegevust rahastati Euroopa Sotsiaalfondist ja Eesti riigieelarvest.

2011

Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmi Grundtvig poolt rahastatud rahvusvahelise projekti „Discovering parralels of folk patterns in ceramics of European nations“ läbiviimine. Nädalase kestvusega keraamika töötoas osales 10 kunstnikku Soomest, Ungarist, Lätist ja Leedust.

alates 2012

Osalemine kaasaegse kunsti näitusprojektide ja haridusprogrammis, mille puhul Kultuuriministeerium toetab näituseasutusi ja kunstikeskusi mittetulundusliku näitusetegevuse läbiviimisel.

 

MTÜ Saaremaa Kunstistuudio  tegevus 1992-2021


1992.a. suvel loodi professionaalsete kunstnike mittetulundusühendus Saaremaa Kunstistuudio eesmärgiga luua kunstikeskus kunstnike ateljeede, töökodade ja näituseruumidega. Selleks saadi rendile Kuressare linnavalitsuselt endine kesklinnas asuv gasarmuhoone Tallinna tn.15 koos hooviga. Stuudio GaDis`e poolt koostati hoone kunstikeskuseks ümbehitamiseks projektid. 1995.a . otsustas linnavalitsus lõpetada stuudioga rendileping ja hoone maha müüa panga ehitamiseks.

1993. ja 1994. aastal korraldas Kunstistuudio Tallinna t. 15 hoovis  kunstiürituse “Öseli Kunstipäevad” Kuressaares, mille raames toimusid kontserdid ja teatrietendused, näitused ja workshopid. Vabariikliku suurürituste eesmärgiks oli erinevate kunstialade ja kunstnike ühendamine üle Eesti. Toimis kunstihoov, kus köik kunstihuvilised lapsed, noored ja täiskasvanud  said maalida,  joonistada ja voolida. Ürituse jäädvustas filmina  ETV.

1995.a suvel korraldas  Saaremaa    Kunstistuudio Tallinna tn.15 koos  Sally  Stuudioga “Laste Moodsa Kunsti Päevad”, mille raames tutvustasid Eesti kunstnikud uusi kunstisuundi nii lastele kui täiskasvanutele. Noorte kunstitudengite eestvedamisel toimus rakukeraamika workshop ja kunstilektoorium.

1996.a.  käivitus projekt “Sõmera Hooldekodu vaimsete puuetega kunstnike kunstiõpe ja ühistegevus professionaalsete kunstnike juhendamisel”

1997.a toimus Pärnus Chaplini Kunstikeskuses rahvusvaheline kunstiõpetuse sümpoosion “Õndsate kunst”, mille raames osales Sõmera Hooldekodu hoolealuste töödest valminud näitus “UFO-ga paradiisi”.  Ülduse tähelepanu võitnud  näitus  eksponeeriti Tallinnas kunstigaleriis “Vaal”.

1998.a.alustas kunstistuudio tegevust Kuressaare kesklinnas Lossi tn.5.

Samal aastal osalesid Saaremaa Kunstistuudio kunstnikud juhendajatena ja Sõmera Hooldekodu vaimse puudega kunstnikud 1998. aasta Euroopa kultuuripealinnas Stokholmis Põhjamaade kunsti-workshopil “Inglid” ja samanimelisel näitusel, mille  korraldas rahvusvaheline organisatsioon INUTI. Näitus oli avatud Skepsholmeni kirikus Stokholmi kesklinnas.

1999. a. toimunud kunstiprojekti “Peegeldused. J.Köler 100 aastat hiljem” käigus tutvustati ele ja kõigile huvilistele põhjalikult kunstniku loomingut ning õpetati erinevaid maalitehnikaid. Projektis osales 64 huvilist ja valmis näitus 92 tööga, mis oli väljas Kuressaare Piiskopilinnuses.  Väljapanekut  eksponeeriti ka  Lääne-Virumaal Rakveres ja Jõhvis.

2000.a. a septembris korraldati Rohelise Nuustiku joonistusvõistlusKõik presidendid lähevad ükskord kooli”, mille käigus jäädvustasid eri vanuses  noored president Lennart Merit.

2001.a korraldati I rahvusvaheline maakunstisümpoosion “Avatud Ring”.         14 riigi kunstnike osalusel teostati Kuressaare parki ja mereranda  ja haljasaladele 15 suurejoonelist maakunstitaiest. Kunstisündmusest tegi saade ETV ja valmis video.

2002.a. toimus  Kuressaare Kuursaalis ja Kõlakojas  Kunstistuudio 10 aastapäevale pühendatud suurüritus ”Perekunstipäev”.Kõigile kunstihuvilistele ja noortele korraldati kunstiworkshopid, toimus Saarema kunstnike kunstilaat. Ja kontserdid  Kunstistuudio Galeriis Lossi tn.5 eksponeeriti kunstinäitus ”Päikese poole”.

 2003.a toimus kunstistuudios  Lossi tn. 5  kunstitehnikaid tutvustav projekt  ”Kunstinädal  Kunstistuudios”,  kus igas vanuses kunstihuvilised said meisterdad, luua kompositsioone, klaasi ja siidi maalida, savi voolida ja miniskulptuure teha.

2004 a. loodi  Kunstistuudio juurde Erakunstikool ”ANNE”,  mille üheks eesmärgiks on  anda mitmekülgset kunstialast koolitust  lastele, noortele ja täiskasvanutele.Korraldati maakunstiprojekt  ”Valgus ja vari”  Talsis,Lätis.

 2005 a. osaleb Erakunstikool ”ANNE” Euroopa Liidu  poolt toetatavas  koolitusprojektis  ÕPE, mille eesmärgiks on noorte ja  täiskasvanute  vabahariduslik kunstikoolitus.

2006.a. omandati Lossi tn. 5 Kuressaare linnalt.  Alustati EAS projektiga keraamika- ja klaasisulatusahjude ostmiseks.

2007.a. teostati  EAS-i toetusprojekt  ”Elektriseadme uuendamine , klaasisulatus- ja keraaamikaahjude ehitamine kunstistuudios”. Projekti käigus osteti  keraamika tegemiseks 3 elektrilist kõrgkuumusahju, klaasisulatusahi ja raku keraamika gaasiahi, seati sisse keraamikaklass ja klaasi töötuba, vaheti välja kogu aegunud elektrisüsteeem.

Projekti käigus parandati oluliselt Erakunstikool  ANNE kasutuses olevat materiaalset baasi ja töötingimusi.Tänu projekti teostumisele õpetatakse 2007.a. sügisest Erakunstikoolis ANNE klaasikunsti, keraaamikat ja portselanmaali.  Keraaamika sisseseade on Eestis ainulaadne.

2008-2013.a osales Erakunstikool "ANNE" programmis "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes", mida rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik.

2011.a.  korraldas Saaremaa Kunstistuudio - Gruntdvigi elukestva õppe rahvusvahelise projekti "Discovering parallels of folk pattern in ceramics European nations ".

Nädal aega kestnud keraamika workshopist võtsid osa kunstnikud Soomest, Rootsist, Ungarist, Lätist, Leedust.

 Alates 2013 a. korraldatakse Kunstistuudio Galeriis kaasaegse  kunsti näituseprojekte ja haridusprogramme.

 2017- 2018 teostas Kunstistuudio Euroopa Liidu  projekti

„Saaremaa Kunstistuudio taristu arendamine“, mille tulemusena ehitati välja välja 154 m2 Loomekeskuse stuudiod.

2014 – 2021 on Saaremaa  Kunstistuudio koostöös Erakunstikool ANNE-ga on teostanud 148 erinevat kunstiõppe, kultuuri- ja näituseprojekti Eesti Rahvakultuurikeksuse, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Kultuurkapitali  toetusel.

Saaremaa Kunstistuudio tegutseb Kuressaares Lossi tn. 5  hoones kus  on   kunstigalerii, Loomekeskus,keraamikatöökoda ja Erakunstikool"ANNE.

Saaremaa Kunstistuudio tegevust ja projekte juhib aastast 1992 Anne Tootmaa.

Saaremaa Kunstistuudio senist tegevust on toetanud Kuressaare Linnavalitsus, Saare Maavalitsus, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Vabaharidusliit, Euroopa Liit, Eesti Kultuurkapital, Stuudio GaDis, Hasartmängumaksu Nõukogu ETKA "Andras", Sorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja eraisikuna ANDRES HAAMER.
 

*   *   *

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab Mittetulundusühing Saaremaa Kunstistuudio projekti EU50720 „Saaremaa Kunstistuudio taristu arendamine“ 199 977,6 euroga.

Projekti eesmärk on arendada Kunstistuudio taristutingimusi kunstitööde teostamiseks ja kunstitoodete loomiseks, mis loob aluse kasusaajate turundustegevusele ja eelduse toodete turustamisele nii Eestis kui välisriikides. Projekti toetusega vahetatakse MTÜ Saaremaa Kunstistuudio Kuressaares Lossi tn. 5 auva hoone katus ja ehitatakse välja 144 m2 mitmeotstarbeliselt kasutatavad ja erinevatesse suurustesse muudetavad tööruumid.

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamist toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.