RIIA OJA
Sündinud 1967

1975 – 1986  Tallinna Reaalkool
1986 – 1991  Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri eriala
1987             Tiit Pääsukese maaliklass
2007-2010     Source Process and Breathwork hingamisterapeudi koolitus
Praegu Sisearhitekt  AS Stuudio Gadis


"HETK"

Teema, mis mind viimasel ajal paelub on näivus, muutumine näivuses ning protsessid, mis on seaduspäras looduse ringkäiguga. Kuidas ilmneb see, mis ilmnema peab. Mateeria võtab vormi, et siis järgmisel hetkel transformeeruda millekski muuks. Olen hakanud märkama alles nüüd, kui relatiivne on kõik, mis meid ümbritseb. Hetkekski ei ole meid ümbritsemas püsivus. Õhk, loodus, keskkond ja informatsioon meie ümber on lõputus muutumises ja üleminekus, kõik rakud meie kehas on lakkamatus taasloomises nii, et iga 7 aasta järel omame me täiesti uut keha. Kõik toimib meie tahtest sõltumatult. Kogu selle muutumise juures jääb suur osa maailmast kujupüsivaks, vaatamata sisemistele protsessidele. Vähemalt ühe põlvkonna lõikes ei ole füüsilised muutused nii märgatavad.

Füüsilise universumi sisemiste protsesside ja relatiivsuse teadvustamine tekitab suure huvi katsetada, mis ilmneb siis, kui me muudame oma sisemist orientatsiooni, vaatenurka, väärtushinnanguid ning usalduse määra. Vähemalt minul ( võib-olla oma näivas piiratuses) on selleks katseks vaid üks töövahend – mina ise. Mil määral  muutub meie taju ümbritsevast keskkonnast, kui laseme lahti senitoiminud kirjeldused maailmast. Mida enam ma lahti lasen, seda enam mulle tundub, et minu reaalsus ei olegi olnud muud kui üks kirjeldus ning kui ma asendan ühe kirjelduse teisega, siis toimub reaalsuse kogemises kursinihe. Lõpuks viib see tõdemuseni, kui illusoorne on minu kogemus maailmast. See ei tähenda küll, et maailm ise peaks olema illusoorne. Kuid püsivuse otsimine selles on päris võimatu, keskkonnas kus kõik on äärmise intensiivsusega end taasloomas ja ka suure intensiivsusega hääbumas. Siis tundubki imeline, kui suudad tabada hetke kogu täiuses. Murdosa sekundist, mis ilmneb selleks, et kohe muutuda.

Maalimise protsessi ma tajungi kui hetke jäädvustamist. Et väärtustada tänutundes seda küllust ja imet, mis meid ümbritseb. Sellel on vähe pistmist minu visiooni või tahtega. Pigem on maalimine minu jaoks usalduse küsimus, usk sellesse mis tahab ilmneda, ilma hinnanguta.

Riia Oja
www.gadis.ee
ojariia@gmail.com

Tel: 56 930 939