EKKM RATASTEL
rändnäitus
“KOHATU”
 
Näituse avamine NELJAPÄEVAL, 30. Oktoobril kell 18:00
Näitus on avatud 31. oktoober  - 6.detsember, 2014

kunstnikud: Kristiina Hansen, Flo Kasearu, Eve Kask, Paul Kuimet, Marco Laimre, Tanel Rander, Tõnis Saadoja, Silja Saarepuu & Villu Plink, John Smith
kuraatorid: Marten Esko & Anders Härm
haridusprogramm: Anu Lüsi (Kumu Hariduskeskus)
graafiline disain: Mikk Heinsoo
tehniline tiim: Neeme Külm, Johannes Säre
 
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum alustab kuni kevadeni vältavat ringreisi Eestis oma rändnäitusega “Kohatu”. Esimeseks peatuskohaks on Kuressaare.
“Kohatu” on EKKMi ajaloo esimene rändnäitus, muuseumi teadlik “deterritorialiseerumisprojekt”, katse muutuda kohatuks. Tegu on eksperimendiga, mille raames institutsioon üritab muuta ennast talveperioodiks teatud punktidega tähistatavaks trajektooriks, mis tõmbab üle Eesti ühe kujuteldava diagonaali.
Näituse nimiteos, Paul Kuimeti “Kohatu”, on üsna kummaline foto, mis kätkeb endas paljuski need motiivid, millest nii see näitus kui ka projekt tervikuna tõukub. Näituse keskne probleemistik keerleb koha(taju) ja kohatuse mõistete umber. Oleme siia kogunud teosed kunstnikelt, kes just nimelt selle problemaatikaga oma loomingus tegelevad või on tegelenud. Nad reflekteerivad ja mõtestavad kohti, kohatust või ka koha kaotust nii ruumilises kui ka psühholoogilises võtmes. Igas näitusepaigas, kus EKKM iseenda “kohatuks” muutmise raames peatub, katsume ka kohapeal midagi genereerida või siis kohta talle endale mingil moel tagasi peegeldada. Lisame siinkohal veel märksõnu, mida võib selle näitusega seostada ja mille tahaksime koos vaatajatega näitusel kriitilise tähelepanu alla võtta: ääremaa ja perifeeria, provintsialism ja konservatiivsus, avatus uuele ja suletus välismaailmale. 
Koostöös Kumu Hariduskeskusega oleme ettevalmistanud  ka haridusprogrammi “KOHATUnne” põhikooli esimesele, teisele ja kolmandale astmele. Samuti toimub igas näitusepaigas gümnaasiumiõpilastele ja täiskasvanud kultuurihuvilistele mõeldud loenguprogramm, mille raames käsitletavad teemad varieeruvad vastavalt paiga eripärale. Lisainformatsiooni näituse ja esitatavate tööde kohta leiab näitusega kaasnevast bukletist ja EKKMi koduleheküljelt: www.ekkm.ee
 
projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital, Kumu Hariduskeskus, Nihilist.fm,
suur tänu: Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum
eriline tänu: kõik hooandjad, meid kohapeal võõrustavad institutsioonid ja inimesed
 
EESTI KAASAEGSE KUNSTI MUUSEUM (EKKM) on ennast ise Eesti kultuuripoliitilisse tühimikku istutanud institutsioon. EKKM on noorema põlvkonna kunstnike, kuraatorite ja kunstitudengite iseinstitutsionaliseerumise vahend, tööriist, mille eesmärk on olla midagi ametlike ja kivistunud kunstinstitutsioonide ja alternatiivsete artist-run-do-it-yourself galeriide vahepealset; (vastu)avalik, kummaline ja ebakonventsionaalne ettekujutus muuseumist, mille eesmärgiks on produtseerida, näidata, koguda ja populariseerida rahvusvahelist ja kohalikku kaasaegset kunsti ning nihestada kunstiinstitutsiooni tavapäraseid töömeetodeid. EKKM tegutseb 2006. aasta lõpus skvotitud ja praeguseks legaliseeritud majas, endises Tallinna Soojuse kontorihoones Kultuurikatla kõrval, mis oli juba aastaid tühjana seisnud. 2007. aastast alates on EKKM korraldanud näitusetegevust ja kollektsioneerinud kunsti. Alates 2010. aastast teeb EKKM seal regulaarselt näituseid aprilli lõpust oktoobri keskpaigani ning aastaringselt toimuvad üritused, seminarid ja performance`id. Alates 2013. aastast tegutseb EKKMi juures ka raamatupood “Lugemik” ja kunsti- ja näitusteproduktsiooniga tegelev loovettevõte “Valge Kuup”. Nädalavahetustel muundub muuseum aga populaarseks klubiks, kus toimuvad peod ja kontserdid. 2014. aasta sügisel ringlema hakkav “Kohatu” on EKKMi esimene rändnäituseprojekt, et viia nii muuseum kui ka kaasaegne kunst talveks pealinnast välja. Rohkem infot EKKMi, näituste ja ürituste kohta leiab meie koduleheküljelt www.ekkm.ee ja EKKMi Facebooki lehelt.
 
plakat.jpg