JOONISTAMINE

Kolmapäeval kell 16.00 noored

Kolmapäeval kell 16.30 alates 7a.

Kolmapäeval kell 17.00 täiskasvanud

Kursusele on oodatud kõik õpihimulised sõltumata varasemast kogemusest. Joonistamine on õpitav igas eas. Kursuse eesmärk on joonistamise baasoskuste omandamine. Kursusel õpitakse pliiatsiga mõõtmist, joonega esemete tõepärast kujutamist, joonistuse konstrueerimist ja perspektiivi, geomeetriliste esemete kujutamist taustal. Joonistatakse natüürmorte, mitmeplaanilist ruumi esemetega, portreesid ja visandatakse figuure. Joonistamise kursus arendab vaatlemisoskust, tähelepanuvõimet, proportsiooni- ja vormitaju. Kursus on sobivaks ettevalmistuseks suundumisel kunstiõpingutele.


Kuutasu õpilasele 29 €

Kuutasu gümnasistile 35 €

Kuutasu täiskasvanule 45 €